PROJECT ELC

Keizer Karel V Singel, Eindhoven

In Eindhoven, aan de Keizer Karel V Singel, hebben wij de keukens geplaatst voor Van der Meeren Vastgoed.
Het voormalige SRE kantoor is verbouwd tot 96 appartementen.

In opdracht van VA2
www.va2.nl